Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Με τη συμμετοχή και των Γενικών Γραμματέων Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, με δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο νέο ΔΣ συμμετέχουν για πρώτη φορά ως μέλη και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεσεράκος και ως αναπληρωτής του ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.
Αναλυτικότερα, το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από: Θεανώ Καρποδίνη, Αντιπρόεδρος. Βασιλική Φακουκάκη,Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Καψιώχα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας (θα αντικαταστήσουν την Καλλιόπη Φράγκου, η οποία υπέβαλε παραίτηση και τον Παύλο Μπούργαλη του Γρηγορίου, λόγω λύσης της υπαλληλικής του σχέσης). Σταύρος Κουράκος, με αναπληρωτή του Γεώργιο Κρητικό, γεωπόνο (αντικαθιστούν τους κ. Ηλία Παπαδόπουλο του Γεωργίου και τον κ. Ευάγγελο Τριγώνη του Ζαχαρία, λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους). Παναγιώτης Πρεσεράκος και ως αναπληρωτής του ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος (αντικαθιστούν τον Κλεόβουλο Αλεξιάδη του Βύρωνα και τον Κωνσταντίνο Γαλανάκη του Γεωργίου, αντίστοιχα λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους). Ακόμη,στο Δ.Σ. συμμετέχει η υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, Μαρία Γεωργίου του Δημητρίου, ως τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει η Ελένη Τρίμμη του Ιωάννη, απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι προαναφερόμενες αντικαθιστούν τον κ.Μιχαήλ Ψαλτάκο του Γρηγορίου, και τον κ. Παναγιώτη Καλαρά του Γεωργίου.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις