Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/2019

28-8-2019

Πολλές κλινικές μέλη της Ένωσής μας, μας αναφέρουν ότι πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρή πιθανότητα άμεσης ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας αλλά και της Βεβαίωσης Καλής λειτουργίας τους, λόγω διαφορετικής ερμηνείας που δίνουν οι κατά τόπους Περιφέρειες ως προς την πρόνοια της "μη ανάκλησης της άδειας" του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 4600/2019, για θέματα εφαρμογής του άρθρου 8 περί "αυτοτελούς και ανεξάρτητου κτηρίου".

Πρόκειται για κλινικές, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στο παρελθόν βάσει των Β.Δ. 451/62 (ΦΕΚ 108/Α/62) και 521/63 (ΦΕΚ 145/Α/63), τα οποία απαιτούσαν λειτουργική αυτοτέλεια (οροφοσυνέχεια, ανεξάρτητη είσοδο, ανεξάρτητες Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ.).

Στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στο Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) και επεκτάθηκαν σταδιακά κτηριακά, διατηρώντας τη λειτουργική τους αυτοτέλεια, με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. Οι επεκτάσεις αυτές έγιναν εφαρμόζοντας τη νομιμότητα, δηλαδή με υποβολή των νέων, παράλληλα με τα προηγούμενα σχέδια (σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΔΥ8Β/Γ.Π.οικ. 87533/10.09.2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο θεώρησε, ως καθ' ύλην αρμόδιο, τη νομιμότητα του περιεχομένου των σχεδίων αυτών και τα ενέκρινε υπογράφοντάς αυτά.

Στη βάση αυτών εκδόθηκαν νόμιμα από τις αρμόδιες Περιφέρειες της χώρας οι νέες Άδειες των Κλινικών αυτών.

Όπως όμως αναφέραμε, μολονότι στο άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 4600/2019 αναφέρεται ότι η εφαρμογή, συν τοις άλλους, του άρθρου 8 του ιδίου νόμου περί "αυτοτελούς και ανεξάρτητου κτηρίου" δεν συνεπάγεται την ανάκληση των αδειών των κλινικών που χορηγήθηκαν νομίμως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο χορήγησής τους, εν τούτοις υπηρεσίες Υγειας κάποιων Περιφερειών της χώρας προωθούν την ανάκλησή τους, παρασύροντας τους Περιφερειάρχες οι οποίοι έχουν τυπική και όχι ουσιαστική αρμοδιότητα.

Έτσι ικανοποιούνται τοπικές σκοπιμότητες ανταγωνισμού πιστεύοντας ότι ο «θάνατος του ανταγωνιστή συναδέλφου» επιφέρει την επιβίωση μας.

Πρόνοια του νομοθέτη είναι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων ή τμημάτων αυτών ώστε ανεμπόδιστα και χωρίς την παρεμβολή άλλων δραστηριοτήτων να παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας.


Πρέπει το Υπουργειο Υγειας να διευκρινίσει ΑΜΕΣΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες Υγειας των Περιφερειών ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα ανάκλησης των αδειών των κλινικών αυτών  σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 4600/2019  διότι αλλιώς, παράτυπα και παράνομα θα οδηγηθούν σε ανάκληση Άδειας και Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας περίπου 25 Κλινικές συμπαρασύροντας στην ανεργία περίπου 3.000 εργαζόμενους σε μια εποχή που η σημερινή Κυβέρνηση πασχίζει για την επιστροφή στην κανονικότητα της Οικονομίας, την διατήρηση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας τους και την δημιουργία νέων.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις