Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΕξαιρεση των Κλινικων απο την ηλεκτρονικη συνταγογραφηση Ναρκωτικων φαρμακων για νοσηλευομενους

1-8-2019
Οδηγίες για την αποσαφήνιση κάποιων περιπτώσεων εξαίρεσης από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν σε κάποιες κατηγορίες, αφού τέθηκε σε εφαρμογή στο Σύστημα Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ (άρθρο 90 του ν.4600/2019 ) και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκα.

Λόγω της ταυτόχρονης κατάργησης της χειρόγραφης συνταγής διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν να συνταγογραφούνται ναρκωτικά φάρμακα στις παρακάτω κατηγορίες:
Α. Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Β. Πολίτες(τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας).
Γ. Μετανάστες που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
Δ. Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού.
Ε. Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια .
Κατόπιν αυτού και μόνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες για προφανείς σοβαρούς και επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και έως την οριστική λύση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση, θα συνεχιστεί το χειρόγραφο σύστημα συνταγογράφησης ναρκωτικών φαρμακων (μονόγραμμες-δίγραμμες συνταγές) με παράλληλη θεώρηση των βιβλιαρίων ειδικών συνταγών ναρκωτικών από τος αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα ισχύσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις