Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΜεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και σε ιδιωτικές κλινικές

Τροπολογία της Αριστοτέλους δίνει τη δυνατότητα αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρατείνει και τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.

Η ρύθμιση που κατέθεσε η Αριστοτέλους σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές κλινικές να διεξάγουν αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων.

Μεταμόσχευση

Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης περισσότερων ασθενών στη θεραπεία, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιβάρυνση της υγείας τους, λόγω καθυστερήσεων ή αναμονών.

Έτσι, ορίζεται ότι οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων διενεργούνται, πέραν των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, και σε «Μονάδες Μεταμόσχευσης» και των  ιδιωτικών κλινικών, που έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες και πληρούν τις προϋποθέσεις. Εφόσον, δηλαδή, έχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις