Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΘ΄
Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
Ώρα 18.00΄
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Καΐσας και Ιάσων Φωτήλας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις