Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 44 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesUEHP Cartography, end of the first step

Dear All,   Συνάδελφοι

 Our first step on UEHP Cartography is now complete. Please find the actual situation on this link:

 https://joyraynaud.gitlab.io/uehp

 Το πρώτο στάδιο της χαρτογράφησης των Κλινικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τελειώσει και είμαστε έτοιμοι για να ανέβει στο web site.

Βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα στάδια με περισσότερη εξειδίκευση και σύνδεση με τα web sites των Κλινικών μας

Παρακαλώ δείτε τα στοιχεία σας εάν είναι σωστά και στείλτε τις διορθώσεις για να τις προωθήσω στις Βρυξέλλες.

Σε αναμονή

 

Συναδελφικά

Γρηγορης Σαραφιανος

Μέλος ΔΣ UEHP

alt

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις