Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΟδηγό Προετοιμασίας για το GDPR εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας!

alt

Οδηγό Προετοιμασίας με Βασικές Κατευθύνσεις συμμόρφωσης προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

"Σε ένα ασθενοκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, η προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά απλή επιλογή, αλλά πρωταρχικό σκοπό του συστήματος" αναφέρεται στον Οδηγό.

Ο Οδηγός περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση του GDPR, ένα περίγραμμα βασικών απαραίτητων ενεργειών για το σκοπό συμμόρφωσης προς το Κανονισμό καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές για την επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ασχολείται με θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών αρχών για την επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αλλά και τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περιέχει επίσης, τις βασικές υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Ο οδγηγος σταλθηκε στα μελη σε pdf μορφη


 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις