Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 06/2018 ΚΑΙ 07/2018

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας ως εξής:
 για το μήνα Ιούνιο 2018 έως και την 31η/07/2018 ημέρα Τρίτη
 για το μήνα Ιούλιο 2018 έως και την 31η/08/2018, ημέρα Παρασκευή

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

alt

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις